100% veilig winkelen
Alleen natuurlijke producten
Home Privacybeleid

Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Vitameans.life geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en gaan zorgvuldig om met alle verzamelde informatie over u en uw gebruik van onze diensten. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Vitameans.life. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/08/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we u uit hoe we uw gegevens opslaan, hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Wij maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten van WooCommerce, voor onze webhosting maken wij gebruik van de diensten van Hostgator. Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met Hostgator vereist toegang tot deze gegevens om (technische) ondersteuning te bieden. Ze zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Hostgator heeft op basis van de overeenkomst die we met hen hebben de verplichting om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonsgegevens.

WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van WooCommerce software, wij hosten onze webshop op een server in eigen beheer. We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen genomen als het gaat om uw persoonlijke gegevens, zoals een SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid.

E-mail en mailinglijsten MailChimp

Wij maken gebruik van de e-maildiensten van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer van onze websites en eventuele nieuwsbrieven mogelijk maakt. Elke bevestigingsmail die u van onze website en webformulieren ontvangt, wordt naar u verzonden vanaf de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres niet voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die vanaf onze website wordt verzonden, vindt u een link om u af te melden. Als u op deze link klikt, ontvangt u geen geautomatiseerde e-mails meer van onze website, houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website sterk kan beïnvloeden. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen, verzonden en vergrendeld door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die bijhouden of e-mails worden geopend en gelezen. Bovendien verzamelt MailChimp informatie over u als ontvanger en de onderwerpen van deze e-mails met als doel de kwaliteit van hun service te verbeteren, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden.

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afronden en afhandelen van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betalingsprovider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op eventuele diensten van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de desbetreffende rechtsgronden zijn toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

We gebruiken WebwinkelKeur om beoordelingen te verzamelen. Om een review achter te laten, dient u uw e-mailadres, naam en woonplaats in te vullen. WebwinkelKeur deelt bepaalde gegevens met ons die nodig zijn om jouw review aan je bestelling te kunnen koppelen. Verder publiceert WebwinkelKeur uw naam en woonplaats op hun eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om je te vragen om je review te verduidelijken, uit te werken of te reageren. In het geval van een van onze beoordelingsverzoeken delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur, zij gebruiken deze gegevens met als enig doel om u uit te nodigen een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om haar diensten aan te bieden en te delen met derden, hiervoor hebben wij WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op eventuele dienstverlening van WebwinkelKeur waarbij gebruik wordt gemaakt van derden.

Transport en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle bezorging is het belangrijk dat we je naam, adres en woongegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

We gebruiken uw gegevens met als enig doel u onze diensten te kunnen verlenen. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – niet op basis van een verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, zullen wij eerst om expliciete toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, met een ander doel dan om aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden hebben allemaal een geheimhoudingsplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u te voorzien van en / of om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht tot een wettelijke plicht om uw informatie te delen met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt te voldoen en bij te staan, maar zullen wij, op grond van wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw cliëntprofiel onderhouden en behouden totdat u ons kenbaar maakt dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze dienstverlening. Zo’n bericht functioneert ook als een verzoek om vergeten te worden. Wij zijn verplicht facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en eventuele documenten die naar aanleiding van uw opdracht of taak zijn gemaakt.

Jou rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokken partij bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u zich als betrokken partij op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in beginsel facturen en kopieën van uw gegevens alleen naar e-mailadressen die u ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u dienovereenkomstig te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machinaal leesbaar formaat op basis van dataclassificaties die wij binnen ons systeem hanteren. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of misbruiken.

Recht op inzage

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, in te zien. U kunt een dergelijke inzage aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren met vermelding van de categorieën waaronder we deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben met of herleidbaar zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest om deze beperking te annuleren.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, op te vragen bij een derde naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons) facturen of kopieën van gegevens die wij, of namens ons derde partijen, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden, omdat wij de eerdere gegevensveiligheid niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. Bij gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en / of kopieën van persoonsgegevens die wij, of namens ons door derden, tot dat moment hebben verwerkt terugsturen en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Privacybeleid verandert

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Deze pagina geeft echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weer. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Bedrijfsgegevens Vitameans.life

Waterkers 1, 1689PG Zwaag, Nederland

T (059) 568-629

E info@vlife.nl

Contactpersoon voor privacybeleid

Adam Rudolf